Sygeplejerske Jane Amlund Vigsø

Sygeplejerske Jane Amlund Vigsø er ansat hos Peer Kirkebjerg.
Jane er gift og mor til tre. Jane har arbejdet i lægepraksis siden 1996

Hun har en solid faglig viden inden for medicinske emner som f.eks. sårbehandling, sukkersyge, forhøjet blodtryk og rygestop

Derudover er hun uddannet akupunktør v/ læge Eckhardt Bick. Certificeret Coach, NLP-terapeut og er trænet i håndtering af stress/overbelastning samt motivationsafklaring i forbindelse med livsstilsændringer. Som NLP-terapeut kan hun afhjælpe sorg, depression og konflikthåndtering.

Jane vil have selvstændige konsultationsforløb.

Sygeplejerske Kathrine Puck

Kathrine er uddannet sygeplejerske og har mange års erfaring fra Almen praksis og Øre- Næse- Hals praksis.

Kathrine har derfor et godt håndelag for priktest, øre- børn samt vejledning i forebyggelse af øre-problemer og den medfølgende dårlige nattesøvn og trivsel.

Kathrine har blandt andet arbejdet i psykiatrien og har gennemgået et kognitivt kursusforløb.

Kathrine har igennem mange års erfaring som sygeplejerske lært at favne og se det hele menneske og tilegnet sig en god evne til forståelse af patienterne samt udvikle deres egne ressourcer til egenomsorg.

Hun får ligeledes nemt opbygget en god kontakt til børn og unge og får derved skabt et trygt miljø.

Kathrine er mor til tre børn.

Sygeplejerske Signe Black

Signe Black er ansat hos Nanna Kirkebjerg/Filosoflægerne og er på 3. sal. Signe er gift og mor til 3 børn.
Er uddannet sygeplejerske i 2003 og har arbejdet på Endokrinologisk afdeling indtil 2007, på denne afdeling arbejdede hun med patienter med Diabetes, KOL, alment medicinske og terminale. Efterfølgende arbejde som hjemmesygeplejerske indtil 2013. Har kursus fra Odense kommune i palliativ pleje og har særlig interesse for dette feldt. Fra juni 2013 har hun været ansat som konsultationssygeplejerske hos Nanna Kirkebjerg. Udover sit arbejde som sygeplejerske, har Signe Black forskellige bestyrelsesposter indenfor sundhed og børn.
 
Opgaver der eksempelvis varetages af Signe Black:
Blodprøver, EKG, lungefunktionsundersøgelse, allergitest, diabeteskontroller, sårbehandling, motiverende samtaler

Lægesekretær Nadia Borch Johansen

Nadia er ansat for begge klinikker, men er primært i Nanna Kirkebjergs klinik på 3. sal.

Nadia blev færdiguddannet lægesekretær i 2006.
Hun har været ansat på Hjertekirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital i 2 år efter uddannelsen, hvor hun blandt andet har deltaget i projektarbejde for at optimere hjertekirurgien og arbejdede på en sengeafdeling, hvor mange af erfaringerne derfra er til stor gavn i vores lægepraksis.

Nadia var ansat hos praktiserende læge Knud Vadsø-Jensen indtil denne praksis blev solgt. Siden har Nadia haft ansættelse hos os siden 2009.

Udover sekretærarbejdet tager Nadia blodprøver, laver hjertekardiogram, graviditetsundersøgelser og lungefunktionsundersøgelser samt allergitest. Nadia varetager Protecct-M studiet, som er et projekt for KOL-patienter.
Nadia er meget optaget af at give patienterne den bedst mulige service.

Lægesekretær Dorthe Hels

Dorthe er ansat hos Peer Kirkebjerg.
Dorthe har været lægesekretærelev hos os fra 2012 til 2014 og er nu blevet fastansat. Tidligere har Dorthe arbejdet som overtjener, men ønskede en uddannelse som lægesekretær og er derfor startet hos os. Dorthe er gift og har 3 børn.

Klinisk diætist Ruth Holm Jessen

Klinisk diætist Ruth Holm Jessen er tilknyttet praksis for at tilbyde diætbehandling til vores patienter, hvilket er et gratis tilbud.
Ruth er uddannet klinisk diætist i 2005 og har siden været ansat på Kolding Sygehus, hvorefter hun startede egen praksis i Middelfart den 1. april 2008. Hun har god erfaring med diætbehandling af personer med mange forskellige sygdomme som f.eks. overvægt, diabetes, hjerte- karsygdomme, undervægt, forskellige mavelidelser, pancreatitis m.m. Hun tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder, ønsker, behov og aktuelle sundheds- og sygdomsbillede – såvel psykisk som fysisk.
I vores klinik tilbyder hun fortrinsvis et særligt forløb til overvægtige patienter, som ønsker at forbedre deres sundhedstilstand nu – og opnå en varig og realistisk ændring af deres madvaner.

Ruth sidder i klinikken på 5.sal ved Peer Kirkebjerg, når hun har patienter.

Lars Paustian, Ergoterapeut og mindfulness-instruktør

Lars er uddannet ergoterapeut og har trænet mindfulness meditation siden 2004 og har brugt det personligt til bl.a. at overkomme stress og angst. Han har gennem de sidste 10 år uddannet og specialiseret sig indenfor området og afholdt kurser, foredrag og oplæg om mindfulness, samt undervist både børn og voksne i at bruge mindfulness aktivt i hverdagen.
Mindfulness er en måde at være nærværende og fuldt til stede i nuet. Mindfulness trænes bl.a. gennem liggende, siddende og gående meditationer samt lette yoga-stræk øvelser. Det er en meget nænsom træning, som ikke kræver forudgående kendskab til området og henvender sig derfor til alle mennesker.
Der forskes intenst i effekterne af Mindfulness og resultaterne dokumenterer bl.a. at træningen kan medvirke til at forebygge lidelser som f.eks. stress, angst og depression. Desuden kan man også håndtere smerter, styrke koncentrationsevnen og opnå et øget velbefindende gennem træningen.