Læge Peer Kirkebjerg (f. 1973)

Speciallæge i almen medicin 2009
Læge fra Syddansk Universitet 2002
Speciallæge i Almen Medicin 2008
Praktiserende læge 2009

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Siden januar 2009 har jeg haft glæden af at være praktiserende læge. 
Jeg hedder Peer Kirkebjerg, gift med læge Nanna Kirkebjerg, har 4 børn og bor i Odense.

Jeg har været under uddannelse til speciallæge i 14 år fra studiestarten på Syddansk Universitet og været læge i 11 år. Jeg er uddannet på det første hold af speciallæger i den nye uddannelse til praktiserende læge. Foruden den nyeste medicinske viden har jeg som noget nyt modtaget undervisning i kommunikation, ledelse og forskning.

Jeg har en bred praktisk uddannelses baggrund inden for hospitalsverdenen. Jeg har således arbejdet på medicinsk afdeling, thorax kirurgisk afdeling, børneafdeling, gynækologisk-obstetrisk afdeling og psykiatrisk afdeling.

Jeg deltager løbede i et supervisionsforløb omkring coaching med en godkendt psykoterapeut som supervisor.

Jeg har i en årrække været formand i Lægeforeningens gerontologiudvalg (ældres sundhed) og vi prioriterer de forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år højt.

Børn har altid haft en særlig plads hos mig og jeg er spændt på at hilse på alle de "små" som er tilmeldt praksis.

Jeg deltager i dækningen af Lægevagten i Region Syddanmark.

Læge Nanna Kirkebjerg (f. 1975)

Speciallæge i almen medicin 2013 
Forskningsuddannelse fra SDU ( Syddansk Universitet)

Arbejdet på nedenstående afdelinger som led i min specialuddannelse:

 • Pædiatrisk afdeling (børneafdelingen)
 • Gynækologisk afdeling
 • Psykiatrisk afdelinger
 • Organkirurgisk afdeling
 • Medicinsk afdeling
 • Arbejdet i almen praksis i 4 år.
 • Uddannet i Sverige i Integrativ medicin siden 2007, uddannelsen godkendt af det svenske videreuddannelse system
 • Arbejdet med psyko-socialt forstyrrede børn i Schweiz i 1 år

Læge Tine Marcussen (f. 1980)

Tine er ansat som lægevikar hos Filosoflægerne/Bylægen og ser vores patienten i et nærmere aftalt tidsrum. Tine er på 3. sal.

Jeg er gift og har 4 børn. Jeg er uddannet læge fra Syddansk Universitet i Odense i 2008 og arbejder som praktiserende læge siden 2019. Jeg har arbejdet på OUH Odense og Svendborg sygehuse på medicinsk afdeling, organkirurgisk afdeling, børneafdelingen, gynækologisk- og obstetrisk afdeling. Desuden har jeg arbejdet på psykiatrisk afdeling Middelfart og ortopædkirurgisk afdeling Åbenrå. Jeg har som læge stabiliseret patienter under ambulance transporter både i Danmark og i Norge. I almen praksis har jeg arbejdet flere steder i Region Syddanmark samt i Norge.

 

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Læge Lise Wind-Hansen (f. 1991)

Uddannelseslæge ved Peer Kirkebjerg

Jeg er uddannet læge i januar 2019 fra Syddansk Universitet, og herefter har jeg i den første halvdel af den kliniske basisuddannelse (KBU) arbejdet 6 måneder på kirurgisk afdeling OUH, herunder FAM i Odense og ambulatorium på Nyborg Sygehus.

Jeg har skrevet kandidatspeciale på hudafdelingen OUH, og jeg kunne godt forestille mig at søge den vej, når jeg skal videreuddanne mig efter KBU’en.

Den anden halvdel af min KBU, dvs indtil februar 2020 er jeg ansat som uddannelseslæge ved Peer Kirkebjerg. Et halvt år, hvor jeg ser frem til at lære en masse, som jeg kan tage med på min videre færd i lægelivet.